pro 0.83 protector D-NOX -מגן פנים למניעת הדבקה קורונה. זבן/נהג/מוכרן/קופאי/מאבטח מקצועי – די נוקס -ייצור במפעל בישראל=אפשרי מידה !

מיגון פיזבילי לעמדות שמירה, זבן, סופרמרקט, פיצוצייה, מאפיות, מוניות, רכבי הסעה, שומר אבטחה, פקידות קבלה, מכולת שכונתית. הפתרון מאפשר אבטוח של העובדים שלכם מפני הידבקות

כללי הברזל להימנעות מנגיף הקורונה

כללי הברזל להימנעות מנגיף הקורונה נגיף הקורונה, הגיח לעולמנו באמצע חודש פברואר השנה, ומאז עולמנו השתנה. משגרה יומיומית, חברים, עבודה, משפחה וסדר יום, עברנו להסגר