קרוב ל-200 מיליון ₪ להסדר השיפוי לרשויות עולים לקריאה שניה ושלישית

קרוב ל-200 מיליון ₪ להסדר השיפוי לרשויות

קרוב ל-200 מיליון ₪ להסדר השיפוי לרשויות עולים לקריאה שניה ושלישית

לדרישת חברי וועדת הכספים הזמנית התווסף אשכול 6 להסדר המופיע בחוק, מה שיוסיף סיוע לרשויות אלה בהיקף של למעלה מ-7.7 מיליון ₪.

לדרישת חברי הוועדה הזמנית התווסף אשכול 6 להסדר המופיע בחוק, מה שיוסיף סיוע לרשויות אלה בהיקף של למעלה מ-7.7 מיליון ₪. לנוכח טענת חברי הכנסת הערבים כי העדר עסקים ברשויות הערביות פוגעות במענקים המגיעים אליהן, סוכם על הארכת תקופת הקצאת 125 מיליון ₪ שהועמדו לרשות רשויות המגזר לצרכי פרויקטים בתחום הסביבה ולא נוצלו, בשנה נוספת"

במהלך הדיון, דרש יו"ר הוועדה הזמנית, ח"כ עודד פורר כי 25% אחוזי ההנחה לבעלי העסקים לא יפוזרו על פני השנה כולה, אלא יהוו פטור מלא לשלושה חודשים לעסקים. בהתאם לכך הציג משרד הפנים הבטחה כי הדבר יכלל בנוסח החוק, ויו"ר הוועדה הכריז על ריביזיה לאחר אישור החוק, כדי לוודא שהדבר יבוצע ועדת הכספים הזמנית אישרה הערב (ב') לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שמירת
הניקיון (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש)(מענק לרשויות מקומיות), התש"ף-2020.

במהלך הדיון, עלו הסתייגויות שונות מצד חברי הכנסת, בהן הכללת ענף החקלאות בפטור מארנונה, הכללת אשכול 6 במסגרת אחד מרכיבי ההסדר והגדלת הסיוע למגזר הערבי.

במסגרת דברי ההסבר לחוק, מצוין כי ההצעה המסדירה הקצאת תקציב מהקרן לשמירת הניקיון להסדר השיפוי לרשויות בגין הפטור מארנונה לעסקים, נועדה לשפות את הרשויות.

דילוג לתוכן