מה דין תשלום המזונות בתקופת הקורונה?

מזונות בעידן הקורונה

מה דין תשלום המזונות בתקופת הקורונה?

משבר הקורונה אינו פוגע רק בתעשיות ובמפעלים. המשבר הכלכלי בעקבות הקורונה אינו פוסח על הורים הנאלצים לשלם דמי מזונות מתקציב שנפגע קשות בעת המשבר. עד שלא תהיה פסיקה אחרת, חייבים להמשיך לשלם מזונות, אבל ישנם מספר מנגנונים אשר עשויים להקל על עול התשלום בתקופה זו.

אחת הדרכים להתמודדות עם קושי בתשלום המזונות, היא הגשת בקשה להפחתת מזונות – אפשרות שאבות רבים אינם מודעים אליה, אם כי בקשה להפחתת מזונות צריכה לנבוע משינוי נסיבות מהותי ולא זמני. נכון שמשבר הקורונה, הביא עימו שינוי נסיבות בכל הקשור למצב הכלכלי במשק, אולם טרם ידוע מתי המשבר יסתיים ולכן (ברמה המשפטית), נכון לעכשיו מדובר בשינוי זמני בלבד.

בנוסף, בשל העובדה כי דמי המזונות נקבעו בפסיקה, הן בשל הסכם שקיבל תוקף של פס"ד והן בשל הליך שנפתח בבית המשפט, הרי שהוא אמור לצפות פני עתיד והגישה הרווחת היא כי לא מביאים לידי שינוי פסק הדין בכל שינוי נסיבות זמני.
חשוב לציין, כי הגשת בקשה להפחתת מזונות ללא שינוי נסיבות מהותי עלולה לגרור אחריה חיוב בהוצאות כבדות ועל כן, אין למהר ולהגיש בקשה להפחתת מזונות בכל מקרה של קושי בתשלום דמי המזונות.

עו"ד קובי חן
עו"ד קובי חן

עו"ד קובי חן, בעלים של משרד עורכי הדין קובי חן ושות' "ככל שמדובר במצב ארוך טווח בו נפגע כושר השתכרותו צד המשלם מזונות, להבדיל מהוצאה לחל"ת, אי מציאת עבודה למשך מס' חודשים מועטים וכיו"ב, הרי שהנטייה תהיה דווקא לקבל את הבקשה להפחתת המזונות."

לרשות הצד המתקשה בתשלומים עומדים מס' כלים משפטיים המאפשרים לו בהתקיימם של תנאים מסויימים להביא לידי הפחתה באמצעות פריסת חוב המזונות ואף אי תשלומם באופן מוחלט. הדבר הראשון והמומלץ ביותר, הוא הידברות עם הצד השני. . צעד ברוח טובה יכול במקרים רבים להוביל יחס גורר. שינוי נסיבות לצד אחד, יכול לעיתים להתהפך לשינוי נסיבות לצד אחר. צד שקיבל יחס מבין ומכיל מצד אחר, אפשרי שיפעל באותה הדרך כלפי הצד האחר. בהעדר הסכמה לפריסת התשלום, גובה התשלום או אופן תשלום דמי המזונות, ניתן בהחלט להציע פתרון ובו במסגרת ההסדר, יפוצה הצד המתחשב באמצעים כאלו ואחרים, כגון הגדלת זמני השהות, פיצוי עתידי וכו'. חן מציין שעל פי החלטת ממשלה, כל משפחה קיבלה מענק של 500 ₪ בגין כל ילד, עד זכאות של 4 ילדים. המענק נכנס באופן אוטומטי לחשבון ההורה המקבל את קצבת הילדים ולכן, בנסיבות מסויימות, ההורה החב במזונות יוכל עפ"י הסכמת הצד השני להשתמש במענק כחלק מן המזונות. "בשל העובדה כי המדובר בהסדר בו מעורבים ילדים, ההסדר יצטרך לקבל את אישור של בית המשפט לעניני משפחה."

חשוב לציין פה את עניין תום הלב. לדברי חן "עקרון תום הלב הוא עקרון על בקיום הסכם בין הצדדים. צד המגיש תביעת חוב רק בשל המשבר הנוכחי, ביודעין כי מצבו הכלכלי של החייב נובע מנסיבות זמניות קיצוניות אשר לא מאפשרות לו לעמוד בתשלום, יכול ויוכר כחסר תום לב וייתכן שרק בשל כך תידחה תביעתו"- נדגיש פה את המילה ייתכן, כיוון שאין ערבות מה יחליט בית המשפט.

אפשרות נוספת, בהנחה והידברות לא צלחה היא בקשה לפריסת החוב בהוצאה לפועל. כאשר הוגשה תביעה לתשלום חוב מזונות בהוצאה לפועל, יוכל צד המתקשה לשלם את החוב בשל העדר הכנסה מספקת לאור המשבר לבקש, בהתקיים התנאים המצויינים בחוק ההוצאה לפועל, לפרוס חוב מזונות עבר. הדבר כרוך בחקירת יכולתו של החייב ועל פי שיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל המושפע לרוב מעמידת החייב בתשלומים שוטפים בטרם כניסה למשבר, הימנעות מתשלום רק בתקופת המשבר וחזרה לתשלומים השוטפים מי לאחר יציאה מן המשבר וכיוצא בזה. ישנה גם אפשרות להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל הנובעת משינוי נסיבות חריגות גם אם לא יכל החייב במזונות לשוב ולשלם את דמי המזונות באופן שוטף.

ישנה גם אפשרות לטעון לאכיפה שאינה צודקת על פי חוק החוזים. החוק פוטר צד מקיום החוזה אם אכיפת החוזה תהיה בלתי צודקת בנסיבות העניין. כלומר, בתנאים מסויימים, הסכם אשר נחתם בין הצדדים ואשר קיבל תוקף של פסק דין, לא ייאכף בסופו של יום, בשל העובדה כי אין צדק באכיפתו. חן מציין דוגמא שבו צד אחד מתקיים מהכנסה נמוכה אשר אינה מאפשרת לו להתקיים בכבוד בשל המשבר, ייתכן ויוכר ע"י בית המשפט כמי שפטור מתשלום המזונות או זכאי לפריסת התשלום כך שהדבר לא יפגע בזכותו להתקיים בכבוד. חן מפרט ואומר "בעבר נקבע בפסיקה רף מחייה מינימאלי בסך של כ- 2,000 ₪ ומשכך, אדם אשר זוהי כל הכנסתו, סביר ויוכר כמי שלא צודק כי החוזה יאכף כנגדו."

אז קיימים מספר מנגנונים שבאים להגן על משלמי המזונות. כאמור, הדרך המומלצת ביותר היא להגיע לפשרה באמצעות הידברות ישירה עם הצד השני, וכמובן מומלץ ואף רצוי להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום אשר בידיו קשת פתרונות רחבה למיצוי הזכויות והתמודדות עם הקשיים.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
דילוג לתוכן