דיוני ועדת הכספים הזמנית, בראשות ח"כ עודד פורר

דיוני ועדת הכספים הזמנית

דיוני ועדת הכספים הזמנית, בראשות ח"כ עודד פורר

הנושאים לדיון הבוקר:

1. הצעת אישור בדבר ערבות מדינה לתכנית סיוע לביטוחי אשראי זמן קצר.

2. שכר הצוותים הרפואיים שיצאו לבידוד בתקופת הקורונה, דיווח הממונה על השכר באוצר, קובי בר-נתן.

3. הצעת אישור בדבר העמדת סכום ערבות נוסף לקרן הסיוע הייעודית לעסקים בשל התפשטות נגיף הקורונה.

Http iframes are not shown in https pages in many major browsers. Please read this post for details.

 

דילוג לתוכן